Klasy pierwsze przez cały rok szkolny będą realizowały „Godziny Wychowawcze ze Światem” przygotowane przez zespół edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Zajęcie te będą dla uczniów wspólnym odkrywaniem powiązań miedzy światem  oraz okazją do wzmacniania postawy otwartości i odpowiedzialności.
Wśród tematów poruszanych w programie są kwestie takie jak: odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, pomoc humanitarna, uchodźstwo, globalne współzależności, dostęp do wody i Cele Zrównoważonego Rozwoju. Tematy te są dostosowane do poziomu emocjonalnego i intelektualnego najmłodszych odbiorców  i zostały obudowane ćwiczeniami, które angażują osoby uczestniczące w rozwiązywanie łamigłówek i zagadek.
W roku szkolnym 2023/2024 wybrane klasy edukacji wczesnoszkolnej realizują projekty  edukacyjne Uniwersytetu Dzieci. Podczas zajęć dzieci aktywnie poznają świat, uczą się przez zabawę poznając tym samym otaczającą ich rzeczywistość w wielu wymiarach.
– Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie? Klasa 1a, 1b, 1c
– Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje? Klasa 2a
– Ekologia. Jak chronić środowiska? Klasa 2b
– Mali ekonomiści – po co wymyślono pieniądze? Klasa 2c
– Mali inżynierowie. Co sprawia, że pomysł działa? Klasa 3a
– W kosmosie z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?  Klasa 3b
Lekcje rozbudzają ciekawość świata, uczą współpracy, pełne są wyzwań i eksperymentów. Rozwijają potencjał, który jest w każdym dziecku, tak aby potrafiło ono w pełni korzystać ze swojej wiedzy i możliwości.
Grupa ambitnych  nauczycieli z naszej szkoły włączyła się do programu Szkoła z Klasą. Program ten oparty jest na szeregu działań, które w rezultacie mają budować pozytywne i inspirujące środowisko w szkole. Nauczyciele będą się doskonalić się w nowoczesnych narzędziach i technikach pracy z uczniami. Tak, aby w codziennej pracy jeszcze skuteczniej wzmacniać poczucie własnej wartości u uczniów, ich sprawczość i umiejętność współpracy.

Dołączyliśmy do drużyny Sieciaków!
Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach programu Dziecko w Sieci. Jest elementem programu Safer Internet. Głównym partnerem projektu jest Fundacja Orange.

Podstawowym elementem projektu Sieciaki.pl jest edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie, wyposażony w m.in. filmy, gry, piosenki oraz materiały edukacyjne.
Edukacja z Sieciakami opiera się na nauczaniu podstawowych, uniwersalnych zasad, jak umiar w korzystaniu z sieci, ograniczone zaufanie do osób poznawanych online, dbałość o prywatność, czy szacunek dla innych osób w sieci. Lekcje będą prowadzone w oparciu o scenariusze przygotowane przez specjalistów i twórców projektu.  Wierzymy, że zdobyta wiedza i właściwe  nawyki będą procentowały w przyszłości zwiększając bezpieczeństwo dzieci.