Ułatwienia dostępu

Międzynarodowy Dzień Prawa Dziecka

Międzynarodowy Dzień Prawa Dziecka

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. Nasza Szkoła  włączyła się aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowane przez UNICEF.

 20.11.  na znak solidarności ze wszystkimi dziećmi świata, których prawa są łamane,  uczniowie ubrali się na niebiesko. Przez cały tydzień  w zdeklarowanych klasach, podejmowanych było wiele działań dotyczących tego zagadnienia. Odbywały  się lekcje wychowawcze oparte na scenariuszach opracowanych przez UNICEF.  W przestrzeni szkolnej zawisły materiały dotyczące Konwencji Prawa Dziecka. W klasach młodszych odbył się radosny, a jednocześnie poważny  ,,Niebieski Marsz – Prawa Dziecka”! 

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka, świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Jeżeli zauważa się łamanie praw dziecka należy niezwłocznie taką sytuację zgłosić. Pomoc znaleźć można tu: Gdzie szukać pomocy | UNICEF Polska – pomagamy dzieciom

admin
https://www.sp4niepolomice.pl