1. Statut szkoły – do pobrania
  2. Program wychowawczo-profilaktyczny – do pobrania
  3. Samodzielny powrót dziecka ze świetlicy – do pobrania
  4. Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy przez osobę NIEPEŁNOLETNIĄ – do pobrania
  5. Upoważnienie jednorazowe do odbioru dziecka – do pobrania
  6. Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy – do pobrania