I. Dyrektor – Marcin Słoczyński

II. Wicedyrektor – Małgorzata Porębska

III. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 1. Marlena Latała
 2. Magdalena Kulka
 3. Monika Scelina
 4. Bernadetta Gębica-Kołoda
 5. Marlena Klimek
 6. Beata Trepa-Pasiut
 7. Jolanta Styczeń
 8. Alicja Adamczyk
 9. Małgorzata Woźniak

IV. Zespół humanistyczny

 1. Ewa Włodarczak
 2. Alicja Włodarczyk
 3. Aneta Stawarz-Krawiec
 4. Magdalena Nosal
 5. Iwona Kuś-Donatowicz
 6. Wacław Sobczak
 7. Adrian Dudzik
 8. ks. Piotr Kosakowski
 9. Zygmunt Golonka

V. Zespół językowy

 1. Jagoda Marzec
 2. Małgorzata Kaczmarczyk
 3. Paulina Skowronek
 4. Aneta Osika-Łącka
 5. Małgorzata Bączak

VI. Zespół przyrodniczo-matematyczny

 1. Paweł Góralczyk
 2. Konrad Bartoszek
 3. Renata Madej
 4. Andrzej Gąsłowski
 5. Michał Dziedzic
 6. Katarzyna Michalik
 7. Ilona Struzik
 8. Rafał Kanowski

VII. Zespół wychowania fizycznego

 1. Paweł Czyż
 2. Grzegorz Białas
 3. Magdalena Barabasz
 4. Zbigniew Bożek
 5. Szymon Rudzik
 6. Mateusz Borla
 7. Rafał Porębski

VIII. Wychowawcy świetlicy

 1. Kinga Sawicka
 2. Marzena Migdał

IX. Pedagodzy

 1. Agnieszka Szyper-Maślaniec
 2. Katarzyna Mleko
 3. Aleksandra Świerczek

X. Biblioteka

 1. Aleksandra Wierdak

XI. Psycholog

 1. Anna Obrzut